Please sign up for the course before taking this quiz.
 1. Ik heb een realistisch beeld van mijn sterke en zwakke punten1
 2. Ik ben bereid risico’s te nemen als ik ergens in geloof1
 3. Ik plan nieuwe ervaringen en bereid die voor1
 4. Ik ken manieren om met twijfel en angst om te gaan1
 5. Ik neem tijd om terug te denken aan successen uit het verleden1
 6. Ik weet dat mislukkingen bij het leven horen1
 7. Ik kan omgaan met onverwachte veranderingen1
 8. Ik vraag gerust om hulp en steun1
 9. Ik weet wat ik in het leven belangrijk vind1
 10. Wat ik doe komt meestal overeen met wat ik belangrijk vind1
 11. Ik geef niet gemakkelijk op1
 12. Ik besef dat niet iedereen me leuk vindt of waardeert1
 13. Ik ken mijn intrinsieke (=innerlijke) waarde1
 14. Ik begrijp dat tegenslag normaal is en te verwachten is1
 15. Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf1
 16. Ik geef mezelf niet op de kop als ik het een tijdlang moeilijk heb1
 17. Als ik iets nieuws probeer, verlammen mijn gedachten me niet1
 18. Ik weet wat ik waard ben1
 19. Ik vind dat ik over een paar goede kwaliteiten beschik1
 20. Ik heb het gevoel dat ik veel heb om trots op te zijn1
 21. Ik heb het gevoel dat ik een persoon van waarde ben1
 22. Ik heb respect voor mezelf1
 23. Ik neem een positieve houding aan ten opzichte van mezelf1
 24. Hoeveel waarde hecht je aan de uitslag?1

  Het is een momentopname en zeer zeker geen diagnose. Gebruik de ruimte hieronder om gedachten en gevoelens te noteren die je hebt nadat je de test hebt gedaan. Let vooral op zaken waar je je op wilt richten terwijl je met dit programma werkt.

Back to: De schaal van zelfvertrouwen