Blog_Ga-naar-binnen-en-kijk

Ga naar binnen en kies!

Er was eens een kamelenherder die niets in het leven bereikte, alhoewel hij hard werkte. Op een nacht droomde hij van een djinn, een mythisch wezen. Het wezen beloofde hem te helpen als hij moedig genoeg was. De arme kamelenherder hoefde niet lang na te denken. Hij liet zich door de djinn over de bergen […]